Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Falsterbo Fyr

Falsterbo fyr byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman togs i bruk den 20 september 1796.Liksom i den tidigare vippfyren (Kolabacken) utgjordes bränslet av stenkol. Centralt i tornet fanns ett schakt i vilket den brinnande stenkolen hissades upp till tornets topp.
Vid svag vind hölls dörren till schaktets nederdel öppet för att öka draget. Som en väldig fackla flammade den öppna elden över land och hav fram till år 1843 då tornet byggdes om.Den krenelerade delen och 1,5 m därunder revs och tornet fick sin nuvarande exteriör med lanternin och linsapparat av fransk konstruktion. Som ljuskälla användes därefter i stället för kolelden tre lampor eldade med rovolja som tillverkats genom pressning av rovfrön.På museet finns en större, svart järnkamin från fyren. På kaminens sidor hängde förr två stora zinkbehållare. I dessa förvärmde man vintertid rovoljan för lamporna för att få den att brinna lättare.1887 byttes oljelamporna ut och ersattes med ljusstarkare fotogenlampor som nio år senare byttes mot den modernare Luxlampan, en fotogenglödljuslampa. År 1927 installerades en Dahléngasbrännare och 1935 samma år som fyren förklarades som byggnadsminnesmärke infördes elektrisk fyrbelysning.1972 automatiserades fyren, blev obemannad och styrdes därefter helt från Trelleborg. 1990 släcktes fyren och tre år senare övertogs den från Sjöfartsverket av Vellinge kommun. Fyren tändes då åter men blott med en 40W “turistlampa” till glädje för befolkningen och turister.Fyrvaktarbostaden i fyren har inretts av bland andra Falsterbo Museum, och ser ut ungefär som den gjorde i mitten av 1800-talet.Källa:Vellinge Kommun

Foto Visit Skåneland AB
Pos: 55.383750, 12.816361
Badplatser i Vellinge
Företag i Vellinge
Matställen i Vellinge
Sevärt i Vellinge

Translate »