Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stubbamölla

Skanörs Stubbamölla

Skanörs stubbkvarn  är en av de äldsta bevarade väderkvarnarna i Skåne och står ännu på sin ursprungliga plats invid Hamnvägen.Några ekbjälkar i kvarnkonstruktionen har daterats dendrokronologiskt dvs. med hjälp av årsringräkning, till sekelskiftet 1700. Kvarnplatsen bör emellertid vara äldre, då den är markerad redan på karta från 1585.Redan år 1505 nämns dessutom en mölla av den tyske fogden Berndt Lütke från Lübeck i en gränsangivelse. Platsen kan överensstämma med läget för den nuvarande möllan.Om man får tro sägnen, går möllans historia betydligt längre tillbaka än så, då man vid ett tillfälle fann tång och snäckor under möllans tak, tog man detta som bevis på att möllan dränkts av havet. Källa:Vellinge.se

Foto Visit Skåneland AB
Pos: 55.414111, 12.842528
Badplatser i Vellinge
Företag i Vellinge
Matställen i Vellinge
Sevärt i Vellinge

Translate »