Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Måkläppen

Måkläppens naturreservat

Reservatet Måkläppen omfattar såväl ön som de omgivande grunda vattnen. Själva ön är uppbyggd av sandavlagringar runt en fast moränkulle, men ändrar ständigt form och storlek under påverkan av havsströmmar och vågor. Måkläppen har idag fast förbindelse med resten av Falsterbohalvön.Måkläppen är sedan länge en betydelsefull uppehålls- och yngelplats för både knubbsäl och gråsäl. För gråsälen är Måkläppen den enda uppehållsplatsen i hela södra Östersjön och för knubbsäl den största i Östersjön.Gråsälskutarna föds redan i mars, medan knubbsälarna föder runt midsommar.Antalet häckande fåglar skiftar kraftigt beroende på om landförbindelse finns eller inte, då räv och mink får tillträde när ön och fastlandet växer samman. Gråtrut och ejder är annars vanliga häckfåglar och även vadare häckar sporadiskt. Måkläppen är också en viktig rastplats för många fåglar.Källa:Länsstyrelsen Skåne.Obs det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

 
Translate »