Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Collins Sten

Collinstenen

De tallar och granar som är en stor del av skogen har planterats av kyrkoherden Carl Jakob Collin som var kyrkoherde i Räng och St Hammar och kom till bygden 1871. Ett då öde hedlandskap med sandiga hedar och i stort sett utan träd och buskar. Collin själv kom från Glimåkra där man levde i en skogsbygd och satte värde på den. Folket här nere var vana att både skörda ljung och torv till bränsle och motsatte sig Collins idéer om plantering. När planteringen hade kommit i gång gick folk ut rev upp plantorna och försökte på alla vis motarbeta ”Ljungprästens idéer” Efterhand förstod man dock det viktiga i att binda sanden och skydda från vind och storm som under århundraden varit ett gissel. Kämpinge kyrka övergavs 1932 efter att blivit helt översandad och obrukbar. Skogen vi har idag är till stor del kyrkoherdens förtjänst. 1930 reste Ljungens villaägareförening en sten till kyrkoherdens minne. Stenen är några meter hög med en porträttmedaljong, inskriften är ”Det träd skall Du vårda i vars skugga Du sitter”.Källa:ljungens-villaagare.se

Translate »