Sevärdheter/besöksmål Lönsboda

Lista Sevärdheter Lönsboda

Stigs Museum i Hägghult

I Stigs dragspelsmuseum finns Sveriges största samling av dragspel Över 700 olika dragspel från perioden 1830-1930.

Gastafastan

Snapphanegrottan Gastafastan i Rumpeboda. Örkeneds socken var ett av de fredlösas många gömslen.

Gylsboda stenbrott

Arbetet i Gylsboda stenbrott bedrevs från början med handkraft senare började man använda ånga.

Hägghult stenbrott

AK fernströms Granitindustrier startade provbrytning av svart diabas i Hägghult 1899. Därefter påbörjades driften i September 1900.Samtidigt pågick anläggandet av järnvägen mellan Sölvesborg och Älmhult via Lönsboda, som bolaget avsåg använda för stentransporter.

Hägghults Skulpturgrupp

Skulpturgruppen på Svarta Bergen

Snapphanegrottan Jössehall

Flyttblock med namn och tradition 4 x 3,6 meter och 3,3 meter högt, vilar delvis på ett block, 3 x 3 meter och 1 meter högt.Bonddrängen ”Jösse” gömde sig under Jyssahall när inskrivningen av soldater ägde rum i Kätteboda.

Korgmuseet

Korgflätningen kom till Lönsboda med Jöns Jönsson, kallad Swärt-Orren, som lärt sig hantverket under 1840-talet. Det började som terapi på fängelset i Malmö.

Kungsgården

På Kungsgården som ligger i Örkeneds socken bodde vid skånska kriget 1675–1679 en morbror till uggleherarna ett snapphaneband bestående av de sju bröderna Olof, Per, Nils, Sven, Troed, Erik och Karl Månsson.

Skulpturgruppen ”Diabas”

Skulpturgruppen ”Diabas” på initiativ Leif Nilsson utförd av skulptör Kenneth Johansson.Kenneth Johansson är född i Växjö 1946.

Grisabanan

Kultur Minnessten Grisabanan i Örkened. En smalspårig järnväg utstakades år 1900 från Lönsboda via Hägghult till Björkeröds stenbrott av stenpatronen Alfred Kofod Fernström och verkmästaren Nils Stenberg.

Prästastenen

Körvägen från Glimåkra med häst och vagn slutade här. Här fick man spänna ifrån vagnen och lämna den kvar när man fick rida på en ridstig för vidare transport till Örkened.Vid denna stenskall prästen ha bytt färdsätt och kallat på klockaren som skall ha bott i Pickatorpet ca 180 m Öster.

Prästavägen

Denna plats var en uppställningsplats för vagnar vid övergången från kärrvägen till ridstigen längs Prästavägen mellan Glimåkra och Örkened.

Prästakällan

Under 1600-talet gick här en ridväg mellan Glimåkra och Örkened soknar vägen som numera kallas Prästavägen. Norr om kallkällan kan ni följa skogsvägen upp i backen där den sedan viker av åt höger och smalnar av i 1600-talets ridstig. På söndagarna höll prästen gudstjänster i båda socknarna.

Snapphanegrottan Smörhålan

Sägner berättar att skogfolket Snapphanarna hade i smörhålan sitt matföråd. Av detta fick grottan sitt namn. Bönderna i trakten framför allt bonden på gården lämnade mat till grottan.

Snapphanehålan Tommaboda

Prästakällan har fått sitt namn eftersom prästen stannade här för att låta sin häst dricka under resorna i pastoratet. I backen söder om källan finns en stor håla i terrängen som enligt tradition är stor nog att rymma befolkningen från byarna runt omkring.

Snapphanehövdingen Mickel Göing.

Utdrag ur skildring den siste Snapphanen historiskt från Snapphanefejden.

Tjärdalen i Hägghult

Tjärdalar finns ofta nära äldre bebyggelse. Ofta är tjärdalen en utskärning i en slänt där den färdiga tjäran kunde rinna ut i en ränna.

Minnesmärket över Örkeneds bränning 1678

I april 1678 brändes Örkeneds socken av svensk militär. De hade order att döda allt manfolk i vapenför ålder och därefter plundra och bränna gårdarna. Ordern var undertecknad av Karl XI som han kallade ”Snapphanars änteliga utrotande…”

Örnanäs Skånes första kulturreservat

Örnanäs är beläget i nordöstra Skånes skogsbygd. Ursprungligen var Örnanäs en ensamgård men den delades 1810 upp i två enheter.

Blissingastugan

Drängen Per Jönsson (1779-1854) kom från Blistorp i Näsums socken, till Gylsboda 1802 som dräng. På en utmark under Gylsbodagården, vid södra spetsen av Fåknasjön, fick han 1808 ta upp ett torp.

Möllehem

Möbelsnickaren Bengt Svensson Rènud kom till Björkhult 1882. Då hade han köpt allmänningen, där Björkhults kvarn tidigare legat.

Slättatorpet ”Besa-Joans”

Torpet byggdes ursprungligen 1774 i Traneboda och fick då namnet Kaffa torp.

Soldattorpet på Rodabacken

Torpet kom troligen till före 1813, när byarna Tommaboda, Åbuen, Tjuvön, S. Havhult och Olastorp bildade rote nr 86.

Skinnemyra kvarn

Kvarnen uppfördes år 1918-1919. Den var i drift fram till 1976.

Translate »