Minnessten Grisabanan

Kultur Minnessten Grisabanan i Örkened. En smalspårig järnväg utstakades år 1900 från Lönsboda via Hägghult till Björkeröds stenbrott av stenpatronen Alfred Kofod Fernström och verkmästaren Nils Stenberg. Järnvägen togs i bruk 1901. För att inte vägtrafiken skulle störas på Glimåkravägen anlades här en viadukt 1927. Den revs genom Vägverkets försorg 1989. Viadukten uppfördes av August Nilsson, Kullan, Karl Svensson och Gustav Svensson, Fröatorp samt Per Lindberg, Ekhult som alla högg in sina initialer i ett av de överliggande uthuggna stenarna.

Karta på den smalspåriga järnvägen från Hägghult till Stora Björkeröd som kallades för grisabanan fö att ånglokets vissla lät som en stucken gris.

Ångloket Krauss 5158 från 1904 som trafikerade grisabanan.

Foto Rosandra Nilsson
Björkeröds stenbrott
Dokument Minnessten Grisabanan
Hägghult stenbrott
Pos: 56.364667, 14.240556

Booking.com
Translate »