Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Örkeneds minnesmärke

Minnesmärket över Örkeneds bränning 1678

I april 1678 brändes Örkeneds socken av svensk militär. De hade order att döda allt manfolk i vapenför ålder och därefter plundra och bränna gårdarna. Ordern var undertecknad av Karl XI som han kallade “Snapphanars änteliga utrotande…” Invånarna blev förvarnade och det planerade folkmordet misslyckades, men följderna av militärernas insatser var förödande. Befolkningen flydde till skogs där de tvingades att gömma sig i åratal innan de vågade återvända. Från att ha varit en folkrik socken med mer än 700 invånare sjönk antalet Örkenedsbor till ca 360, en halvering. En redan svårt utsatt befolkning drabbades fruktansvärt hårt av detta kungliga dekret som byggde på ett löst antagande om att ”rovet” från Loshultskuppen skulle förvaras i socknen Inte en enda daler hittades vid plundringen och under de 340 år som förflutit har inga fynd gjorts i Örkeneds socken. Svensk historia har ingen motsvarighet till detta grova övergrepp, dikterat av en svensk kung och genomfört av svenska trupper. Händelsen gav på sin tid eko över Europa och väckte stark kritik, något som sannolikt räddade flera socknar utmed smålandsgränsen och därmed tusentals liv. Svenska historieskrivare har undvikit att skildra förloppet och dådet har sakta sjunkit undan och glömts bort.Mot bakgrund av detta anser många Örkenedsbor att denna dramatiska händelse måste levandegöras för kommande generationer. Med tanke på hur historien upprepar sig (Polen, Balkan, Syrien) är det viktigt att denna händelse inte blir bortglömd.Källa:orkenedsbranning.se

Translate »