Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Örnanäs Kulturreservat

Örnanäs Skånes första kulturreservat.

Örnanäs är beläget i nordöstra Skånes skogsbygd. Ursprungligen var Örnanäs en ensamgård men den delades 1810 upp i två enheter. Området är rikt på kulturhistoriska spår och sedan den 10 maj 2006 är Örnanäs Skånes första kulturreservat.Historien om Örnanäs går tillbaka till sen medeltid och det äldsta belägget för namnet är från 1584 stavat ørrnes i det då danska området. Hundra år senare dyker Örnanäs upp på Buhrmanns karta där det kan utläsas att det finns tallskog i området. I april 1678 eldhärjades Örnanäs svårt av svenska trupper men återuppbyggdes igen. Mellan 1740 och 1850 uppfördes torp kvarnar och ekonomilängor.1810 delades ensamgården upp mellan två bröder och en ny gård uppfördes 200 meter öster om den gamla. Den ursprungliga västra gården inriktades så småningom mot skogsbruk medan den östra gården präglades av ett bredare jord- och skogsbruk. 1850-1900 utvecklades bebyggelsen på Örnanäs med linbastu, smedja, bränneri och nya ladugårdslängor. ”Huggeboa” på den västra gården står ensam kvar bland ruinerna på den västra gården. Idag används huset som jaktstuga.Den östra gården har restaurerats i samarbete med hantverksskolan daCapo. Linbastun uppfördes på 1860-talet.Källa Länsstyrelsen i Skåne Län

Translate »