Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Prästavägen

Denna plats var en uppställningsplats för vagnar vid övergången från kärrvägen till ridstigen längs Prästavägen mellan Glimåkra och Örkened. Det som finns kvar av gamla Prästavägen i Hägghult är en ca 900 meter lång väg som är 3 meter bred delvis omgärdad av stenmurar. Prästavägen korsar nuvarande landsväg 119 på två ställen. Utmed Prästavägen finns en väghållningssten av granit 0,5 meter bred 0,2 meter tjock och 0,5 meter hög med inskrift i djuprelief: F.L.R.6.9.1784. Inskriften skall betyda Ryttmästare Fredrik Ludvig Reenstierna.

Translate »