Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hägghult stenbrott

Arbetslivsmuseum Svarta bergen

AK fernströms Granitindustrier startade provbrytning av svart diabas i Hägghult 1899. Därefter påbörjades driften i September 1900.Samtidigt pågick anläggandet av järnvägen mellan Sölvesborg och Älmhult via Lönsboda, som bolaget avsåg använda för stentransporter.För att få diabasen till Lönsboda från bland annat Hägghult beslöt bolaget anlägga en smalspårig järnväg från Lönsboda till Hägghult och vidare till stenbrottet i Björkeröd i Glimåkra socken.Denna sträcka var totalt 1,5 mil.I början av 1900 utstakades spåret och stod klart efter ett år. Under tiden forslades stenen som brutits till Lönsboda med häst och vagn.Det första lilla ångloket som anskaffades var två-axlat.Diabasen forslades sedan på 3 rallar på vilka man kunde lasta 3-4 kubikmeter.Eftersom diabasen väger ca 3 ton/kubik blev det en avsevärd tyngd på spåret.Det lilla loket pustade och rök och ångvisslan gav i från sig ett ynkligt pip med påföljd att loket döptes till ”Häggelta-grisen” och järnvägen till ”grisabanan”Källa:Svarta Bergen

Krauss 5158 1904 köptes begagnat från Danmark användes på grisabanan mellan stenbrotten Hägghult och Björkeröd.

Translate »