Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kungsgården

Kungsgården Örkened

På Kungsgården som ligger i Örkeneds socken bodde vid skånska kriget 1675–1679 en morbror till uggleherarna ett snapphaneband bestående av de sju bröderna Olof, Per, Nils, Sven, Troed, Erik och Karl Månsson. Morbrodern försökte på alla sätt tala de vilda pojkarna tillrätta. Men de ständiga förmaningarna gick bröderna på nerverna. En gång då den yngste var hos morbrodern och fick höra samma visa blev han så ilsken att han gick fram till bonden och tog tag i skinnet mitt för strupen och när han tänjt ut det stack han sin täljkniv in på den ena sidan och ut på den andra, dock utan att i övrigt skada gubben.Om han fick höra mer missnöje med bröderna eller röjde deras förehavande skulle han nästa gång få sår som ingen salva skulle läka, lovade han.Troed stupade för en svensk kula på Kungsgården.Vid Kungsgården idag finns tre synliga kraftiga husgrunder. Längst i söder är grunden efter boningshuset, 22×8 meter med kraftigt spismursröse och underliggande källare i NV är en uthusgrund, 18×10 meter . På den andra sidan av den gamla vägen är minst en uthusgrund, 18×6 meter . Längst i norr är en jordkällare, 9×6 meter .På alla de gamla åkrarna växer det idag granskog.Äldsta namnbelägg enligt DAL: år 1555.

Translate »