Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Snapphanehålan Örkened

Snapphanehålan Tommaboda.

Prästakällan har fått sitt namn eftersom prästen stannade här för att låta sin häst dricka under resorna i pastoratet. I backen söder om källan finns en stor håla i terrängen som enligt tradition är stor nog att rymma befolkningen från byarna runt omkring. Det sägs att snapphanar använde hålan som lägerplats för sommarens skogsvistelser under Skånska kriget. En kvinna som bodde i närheten ska har varnat snapphanarna för fiende genom att hänga ut olika skynken när någon red ut ur byn. Beroende på vilket lakan hon hänge ut fick snapphanarna veta om de kunde vänta sig en vän eller fiende. Det sägs också att byborna i Tommaboda gömde sig här när hela Örkeneds socken brändes. Karl X1 hade under vintern 1677-78 upprättat en plan: ”Snapphanars änterliga utrotande”. Genom att totalt ödelägga en socken och ta livet av den manliga delen av befolkningen skulle alla förstå följderna av illojalitet mot svenska kungen. Planen genomfördes men blev ett misslyckande för den svenska kungen eftersom invånarna lyckades gömma sig undan de svenska soldaterna. I hålan fick det plats flera familjer. En del av byborna hade svultit ihjäl i skogen eller flytt från trakten. Händelsen var en katastrof för socknen. Hus åkrar förråd och kvarlämnad boskap var förlorade. De som återvände fick börja om på nytt med att bygga upp sina gårdar. För klara återuppbyggnaden fick de flesta års skattefrihet. Under Skånska kriget 1675-1679 tvingades många människor att söka naturens skydd. Skogen och skogsvägarna blev snapphanarnas territorium. Den kuperade och snåriga terrängen i norra Skåne var perfekt tillflyktsort för dem som fallit i onåd hos övermakten. Som en följd av kriget ökade brottsligheten under krigsåren och jakten på förbrytare blev efterhand allt grymmare. Långt tillbaka i historien kan vi finna berättelse om fredlösa och kriminella som höll till i de djupa skogarna. Sägner berättar om snapphanar friskyttar och bönder som gömde sig i grottor och raviner runt om i de nordskånska skogarna.Källa:Snapphanar.nu

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.390056, 14.284417
Badplatser i Osby
Företag i Lönsboda
Matställen i Lönsboda
Sevärt i Lönsboda

Translate »