Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Blissingastugan

Drängen Per Jönsson (1779-1854) kom från Blistorp i Näsums socken, till Gylsboda 1802 som dräng. På en utmark under Gylsbodagården, vid södra spetsen av Fåknasjön, fick han 1808 ta upp ett torp.Per Jönsson kallade sitt torp Blistorp, men i folkmun blev det Blissingatorpet. Även Per och hans ättlingar fick Bliss-namnet. Oklarhet tycks råda, om det var Per eller sonen Jöns som blev den förste vapensmeden i Gylsboda. Klart är, att bössor tillverkats i torpet under lång tid.Källa:Örkeneds hembygdsförening

Translate »