Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Gylsboda stenbrott

AK fernströms Granitindustrier Stenbrott i Gylsboda.

Arbetet i Gylsboda stenbrott bedrevs från början med handkraft senare började man använda ånga. På 1920-talet kom elektriciteten i bruk .Detta underlättade arbetet mycket både vid bearbetning av den hårda graniten och vid lastningen på järnvägsvagnarna. Transformatorstationen i Gylsboda stenbrott är ett minnesmärke från denna tid. Stationen togs ur bruk någon gång under 1960-talet.När järnvägen Sölvesborg till Älmhult var färdigbyggd i maj 1901 kunde stenblocken fraktas på järnvägsvagnar till Immeln och vidare till hamnen i Åhus. Tidigare hade de fraktats på hästforor i mer än 10 år. De två kranarna i Gylsboda användes till att lasta stenblocken på järnvägsvagnarna. Blocken fördes från stenbrotten i norr på rallar som drogs med handkraft på smalspårigt järnvägsräls fram till kranarna. Spåren där rälsen gick fram syns tydligt längs den norra kanten av stenbrottet. Flera kranar fanns längs kanterna av stenbrotten för att hjälpa till att få upp de tunga granitblocken från brytningsplatsen. De första kranarna var tillverkade av trä och drevs för hand men redan före sekelskiftet 1900 togs ångan i bruk för att driva kranarna. De ångdrivna kranarna hade en lyftkraft på 15 ton vardera och användes till omkring 1930.När man började använda elektriciteten i stenbrottet 1926 byggdes kranarna om till eldrift. Efter första världskrigets slut började man använda järnkranar som var säkrare än de tidigare träkranarna. Många järnkranar har tillverkats i A K Fernströms smedja i Gylsboda. De var gjorda av U-balkar var 10-14 meter höga. År 1929 hade AK Fernströms Granitindustrier igång icke mindre än 489 stenbrott som sysselsatte 15 963 man. Årsomsättningen var 2,5 milj kr och man bearbetade drygt 26 000 ton sten.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.362861, 14.344694
Badplatser i Osby
Företag i Lönsboda
Matställen i Lönsboda
Sevärt i Lönsboda

Translate »