Sevärdheter/besöksmål Åhus

Lista Sevärdheter Åhus

Absolut Home

Absolut Vodka är ett svenskt varumärke för vodka som tillverkas i Åhus av ett dotterbolag till Vin & Sprit AB. Märket ägs av franska Pernod Ricard som i mars 2008 köpte Vin & Sprit av svenska staten.

Aosehus

Man tror att Aosehus byggdes omkring 1150 och att ärkebiskop Eskil i Lund var byggherre.Borgen uppfördes på krönet av en sandås och omgavs av mur och vallgrav.

Dominikanerklostret

År 1243 uppförde ärkebiskop Uffe Thrugotsen ett dominikankloster som snabbt blev en av de främsta läroanstalterna i norden.

Stadsmuren med Västerport

På 1400-talet blir staden Åhus befäst med en stadsmur och en flera våningar hög port med vindbrygga i väster.

Kungsstugan

Här blev den svenske kungen Carl XI räddad undan förföljare under det skånska kriget 1675-1679.

Repslageriet

I Åhus har det funnits repslagare allt sedan medeltiden, men ändrade förutsättningar för fisket i Hanöbukten tvingade repslageriet att slå igen sitt företag 1966 och det var då det enda kvarvarande i sitt slag i landet.

 S:ta Annas kapellruin

Resterna av detta kapell tillhörde det år 1524 instiftade S:ta Annas Hospital. Hospitalet var en Barmhärtighetsstiftelse som omfattade kapell,sjukhus, ålderdomshem och härbärge för resande och pilgrimer.

Sankta Maria kyrkas

Kyrkans äldsta delar uppfördes på 1100-talet, då ärkebiskopsstolen i Lund blev ägare till området vid Helge å.

Sarkofagen

I mitten av 1900-talet upptäckte man söder om Revhaken rester av ett skepp på ca 3 m djup och med en last av stensarkofager med lock.

Stora Eken

Eken är 1.2 m diameter och står på en upphöjd, till jämnad rund plats ca 10 m diameter.

Åhus Museum

I Åhus museum kan du besöka den permanenta stadshistoriska utställningen Vid åns mynning. Helge å har spelat en viktig roll under historiens gång, som en länk och livsnerv i nordöstra Skåne.

Cedergrenska gården

Cedergrenska gården även kallad Jonassonska gården ligger inom den gamla stadskärnan i Åhus en av Skånes medeltida städer.

Von Bergska gården

Gatumönstret i de oregelbundna kvarteren och den småskaliga bebyggelsen minner än idag om Åhus som en av Skånes äldre städer.

S:t Jörgens hospital

Strax utanför Åhus stad belägna S:t Jörgens hospital omnämns  första gången i ett kungligt diplom daterat till 1252.

Älleköpinge gamla kyrka

Älleköpinge kyrkoruin är 27×17 meter. Grunden är nästan helt övertorvad och har otydlig begränsning.

Anders Håkansgården

Gården har anor från slutet av 1600-talet.

Translate »