Von Bergenska gården

Gatumönstret i de oregelbundna kvarteren och den småskaliga bebyggelsen minner än idag om Åhus som en av Skånes äldre städer. Von Bergenska gården i ett av kvarteren mellan torget och hamnen, speglar genom sina byggnader mycket av 1700- och 1800-talens stadsgårdar.Bland gårdens ägare har funnits kofferdikaptener det vill säga kaptener på handelsfartyg. Även Carl von Bergen, som ägde gården under slutet av 1800-talet och som har gett gårdens dess namn hade en kopp-ling till handel och sjöfart. Han hade titeln packhusförvaltare det vill säga han var ansvarig för hamn-magasinen där varor förvarades då tull skulle betalas.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.922120, 14.294780
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Åhus

Translate »