Sankt Jörgens hospital

S:t Jörgens hospital

Strax utanför Åhus stad belägna S:t Jörgens hospital omnämns  första gången i ett kungligt diplom daterat till 1252. Hospitalet ett spetälskehospital anses dock vara grundat strax före 1200-talets mitt. Tidigare har undersökts delar av kyrkan, gravar samt kulturlager tillhörande anläggningens profana delar. Kyrkan hade en längd om ca 25 m med långhus och ett smalare rakslutet kor inberäknat. Sannolikt hade hospitalet redan före överförandet till S:ta Annas hospital år 1549 upphört att fungera. Delar av kyrkan förmodas ha kvarstått ännu under 1800-talets andra hälft. Källa:Sydsvenskarkeologi

Translate »