Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Åhus Museum

I Åhus museum kan du besöka den permanenta stadshistoriska utställningen Vid åns mynning. Helge å har spelat en viktig roll under historiens gång, som en länk och livsnerv i nordöstra Skåne. Invid åns mynning fanns redan under 600-talet en stor handelsplats. Arabiska silvermynt, pärlor av glas och halvädelsten och andra långväga lyxvaror pekar på platsens betydelse. Staden Åhus kom att tillhöra ärkebiskopen i Lund. Från sin mäktiga borg kontrollerade han handeln på ån. Borgen är en av de lämningar från medeltiden som fortfarande finns kvar. Älleköpingestenen DR EM85;377 är en vikingatida ( 900-t el. b 1000-t) runsten av rödgrå granit i dag placerad vid Åhus Museum. Runstenen upptäcktes i juli 1965 vid en utgrävning av Älleköpings kyrka. Stenen har legat som grundsten i kyrkans södra mur.

Translate »