Cedergrenska gården

Jonassonska gården

Cedergrenska gården även kallad Jonassonska gården ligger inom den gamla stadskärnan i Åhus en av Skånes medeltida städer.Cedergrenska gården uppförd omkring 1775.Gården består av fyra hus med bevarad äldre prägel. Byggherre var sjökapten Salomon Fredrik Cedergren. Han är en i raden av de sjökaptener som har ägt gården. Det berättar om den koppling till sjöfart och handel som under flera århundraden varit så utmärkande för Åhus.​Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.921750, 14.292630
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i ÅhusTranslate »