Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Repslageriet

Repslageriet i Åhus

I Åhus har det funnits repslagare allt sedan medeltiden, men ändrade förutsättningar för fisket i Hanöbukten tvingade repslageriet att slå igen sitt företag 1966 och det var då det enda kvarvarande i sitt slag i landet.Repslageriet skänktes till S:ta Annas Gille och flyttades 1971-1972 från Sandvaktaregatan till sin nuvarande plats.Banan var till en början öppen, d v s slagningen ägde rum i det fria precis som det varit sedan urminnes tider på alla mindre repslagerier. Banan var då 180 meter lång. Runt 1920 installerades elektricitet som drivkälla och 1930 lät mäster Malmström uppföra den övertäckta byggnad, som nu i förkortat skick går att besöka.Repslagarbanan inrymmer ett litet museum och är öppen i samband med visningarna av Anders Håkansgården. Gillet tar gärna emot besök även på andra tider och visar den unika verkstaden och dess inventarier.

Translate »