Dominikanerklostret

Aose Closter

År 1243 uppförde ärkebiskop Uffe Thrugotsen ett dominikankloster som snabbt blev en av de främsta läroanstalterna i norden.Man förmodar att klosterbyggnaden varit placerad kring en öppen gård som sträckte sig fram till ån.Reformationen på 1500-talet satte stopp för klostrens historia. I Åhus innebar det att klostret kom under kronan och man börjar benämna klostret som Åhus gård.På 1600-talet började byggnaden förfalla och
raseras och idag återstår endast en tegelmur.Källa: Åhus på egen hand

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.922750, 14.296306
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Åhus

Translate »