Anders Håkansgården

Anders Håkansgården har anor från slutet av 1600-talet.Kronohemmanet Åhus No 56 – som gårdens första beteckning var – skulle hålla häst åt fältprästen vid Majorens kompani av Södra Skånska Kavalleriregementet.Ohla Pärsson som brukade gården från åtminstone 1742, förvärvade hästhemmanet från Kronan 1746.Sedan dess och fram till gårdens siste brukare Anders Andersson, har den varit i samma släkt.Källa:Sankta Annas Gille

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.923778, 14.288444
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Åhus

Translate »