Sarkofagen

I mitten av 1900-talet upptäckte man söder om Revhaken rester av ett skepp på ca 3 m djup och med en last av stensarkofager med lock.Vraket är vid lågvatten synligt på botten än idag.1958 bärgades denna sarkofag med lock och det är den största som väger mellan sju och åtta ton.Sarkofagen är av gotländs sandsten i halvfabrikat fràn 1700-talet.Efter upptagningen rengjordes och torkades den i Spritans reningsverk och har nu fått sin plats här vid S:t Annas kapellruin. Naturligtvis är sarkofagen förknippad med många sägner. Källa:Åhus på egen hand.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.923667, 14.294861
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Åhus

Translate »