Sevärdheter/besöksmål Höganäs

Lista Sevärdheter Höganäs

Bräcke Väderkvarn

Bräcke Mölla  är belägen på Bräcke backe, 40 meter över havet. Idealvinden är 10 m/s. Totalhöjden är 18 meter, och även vingspannet är 18 meter. Axeln är av järn, 7,1 m lång, och lagrad med kullager.

Edvard Perssons grav

Carl Edvard Persson gravsatt på Jonstorps kyrkogård var en svensk skådespelare och sångare.

Himmelstorps gravfält

Ungefär 200 meter sydost om Himmelstorpsgården ligger ett gravfält från yngre järnåldern som består av tjugo fornlämningar.

Himmelstorpsgården

Himmelstorp är en korsvirkesgård.Gården omnämns första gången år 1491.

Karl XII:s skansar i Mölle

På tidigt 1700-tal befarade man att Skåne skulle kunna återtas av danskarna.

Kullaberg

Naturreservatet Kullaberg är ett av Sveriges mest besökta turistresemål, årligen kommer det en halv miljon besökare hit.

Kullens Fyr

Kullens fyr är Sveriges starkaste och högst belägna fyrljus, 78,5 meter över havet (uppmätt 1992 och korrigerat, tidigare 88,5 m ö.h.). Fyrtornet är 15 meter högt och är byggt i gnejs.

Nimis

Nimis byggdes av drivved och består av glest ihopspikade plankor och trägrenar som bildar gångar, rum och torn.

Paul Jönska gården

Paul Jönska gården är en gammal skeppargård från 1880-talet. Dess interiör är intakt från den tiden.

Sliprännor på Norra Hage

Sliprännorna på Norra Hage tillhör sevärdheterna i Viken.Rännornas ursprung och uppkomst har länge varit ett omtvistat ämne.

Sophiamöllan

Den eleganta holländsk väderkvarn Sophiamöllan byggdes 1837-38 av Vikenskepparen Niels Petter Nielsen-Lindberg.

Gravlunden i Brunnby

Klockarens hässle. På den här platsen finns gravhögar och stensättningar sammanlagt fem fornlämningar.

Vikens Sjöfartsmuseum

Vikens Sjöfartsmuseum har som förening existerat sedan 1957.Vikens Sjöfartsmuseum inrymmes sedan 1980-tal i det s.k. spruthuset, där tidigare, mellan åren 1921 – 1968,

Farhults Mölla

Möllan är av typ Holländare byggdes 1850.Möllan ligger på en backe strax efter infarten till Farhults by.

Mandelgrens Monumentet

Monument över Nils Månsson Mandelgren en av ”bygdens stora söner”.

Sveriges Cirkusmuseum

Museet innehåller rekvisita som tillhört akrobater, lindansare, clowner och trollkarlar.

Translate »