Smultronställen i Skåne

Pärlor i Skåne

Karl XII:s skansar

Karl XII:s skansar i Mölle

På tidigt 1700-tal befarade man att Skåne skulle kunna återtas av danskarna. Karl XII lät därför uppföra och förstärka ett antal befästningar längs den skånska kusten. En av dessa är Karl XII:s skansar i Mölle. De ligger 400 m nordväst om hamnen och uppfördes under åren 1715–16. Skansarna bestod från början av tre redutter med mellanliggande linjer. Endast en redutt, den högra, återstår. De övriga har förstörts genom bebyggelse.Källa:Wikipedia

Translate »