Farhults Mölla

Farhults Mölla är av typ Holländare byggdes 1850.Möllan ligger på en backe strax efter infarten till Farhults by. På den gamla kustvägen mellan väg 112 och Ängelholm. Denna mölla har en gång i tiden varit ett sjömärke för fiskarna när de gick in i Skälderviken.Källa:Kullens Hembygdsförening

Translate »