Smultronställen i Skåne

Pärlor i Skåne

Himmelstorpsgården

Himmelstorp är en korsvirkesgård.Gården omnämns första gången år 1491. Den har varit i bruk till mitten av 1900-talet. Den siste brukaren var August Johansson. De nuvarande byggnaderna härstammar från 1800-talets. De är förklarade som byggnadsminne.Källa:Wikipedia

Translate »