Smultronställen i Skåne

Pärlor i Skåne

Hustoftagården

En gårdsmiljö som speglar en större slättgård under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.Man når gården genom en stensatt inkörsport, den så kallade gadeporten, i västra längan. På den motsatta sidan i öster, leder vångaporten, till åkrarna. Hustoftagården har stallängan i väster, loglängan och vagnslider i söder och brygghuslängan med en logdel i öster. Längorna speglar en byggnadsperiod från 1790-talet och till 1880-talet. Längan i norr är boningshuset, byggt 1884. Den ligger på samma plats som gårdens gamla boningshus men byggdes bredare och fick en annan rumsfördelning. Genom påverkan från städerna och borgerskapets våningar fick en del av huset en mer representativ prägel. Här finns ”finingången”, salen och matrummet samt en liten kammare, som kanske har fungerat som gästrum. ”Vardagsdelen” har ett enklare utförande med sitt kök, sin pigkammare och ”folkastuan” eller ”stuan”. Det här rummet användes av gårdens folk att samlas i och till måltiderna. Drängens rum låg förr i stallet, men flyttades till brygghuslängan då det kom en lag på 1920-talet med krav på att tjänstefolket skulle ha tillgång till eldstad i sitt rum. Utöver de fyra längorna har gården också haft ett svinhus, placerat utanför gårdsfyrkanten. En brunn återfinns traditionsenligt på gårdsplanen.Källa:Länsstyrelsen i Skåne

Translate »