Gunnestorps mölla

Gunnestorps mölla har stått på sin plats i det flacka landskapet på Kullahalvön sedan 1850-talet. Den spånklädda holländarekvarnen med sina kraftiga vingar ger ett ålderdomligt intryck och minner om de många väderkvarnar som en gång funnits i det skånska landskapet. Förutom ett välbevarat kvarnhus har möllan också sitt kvarnmaskineri i behåll.Källa:Länsstyrelsen i Skåne

Translate »