Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bräcke Mölla

Bräcke Mölla  är belägen på Bräcke backe, 40 meter över havet. Idealvinden är 10 m/s. Totalhöjden är 18 meter, och även vingspannet är 18 meter. Axeln är av järn, 7,1 m lång, och lagrad med kullager. Kvarnstenarna väger 1,5 ton. Effekten är 15-40 kW, och möllan kan mala 500-600 kg mjöl per timme. I möllan finns två kvarnar, samt en under restaurering. Det finns dessutom en havrekross och en sikt.På den plats där Bräcke Mölla ligger har det förmodligen redan på stenåldern varit offerplats. 1946 brann den förra möllan upp. Den nya möllan flyttades dit 1980. Den byggdes i Småland i mitten av 1800-talet. Den stod först på Pusta kulle i närheten av Värnamo, men flyttades därifrån till Stattena i Helsingborg ca 1860, där den var i bruk fram till 1940-talet. Därefter fick den förfalla, och en rivning var nära i slutet av 1970-talet.Flytten till nuvarande plats organiserades av Kullens Hembygdsförening som också ställt möllan i användbart skick. Möllan flyttades med en pråm från Helsingborg till Höganäs under november 1979. Under februari 1980, när marken var frusen och därför tillät transporter, flyttades den till Bräcke backe, för att där ställas upp på en nyuppförd grund sommaren 1980. Pengar har under åren samlats in för nya vingar, segel, åskledare, m.m. Möllan är nu i så gott skick att det går att mala mjöl, vilket sker varje sommar.Källa:Wikipedia

Translate »