Sevärdheter/besöksmål Båstad

Lista Sevärdheter Båstad

Birgit Nilsson Museum

Birgit Nilsson Museum är ett museum i Birgit Nilssons barndomshem. Det uppfördes i enlighet med hennes egen önskan. Invigningen förrättades av Carl Johan Bernadotte.

Birgit Nilssons gravplats

Märta Birgit Nilsson-Niklasson som gift och som artist Nilsson.Född 17 maj 1918 i Västra Karups socken i Skåne.

Bjäragården

I närheten av Hovs kyrka ligger Bjäragården. De många fornlämningar som finns här, bland annat flera gravhögar, en domarring och skålgropsstenar, tyder på att platsen har funnits som by redan under bronsåldern.

Dagshög

Dagshög är Skånes största gravhög och ligger vid havskanten ett par kilometer söder om Torekov i Båstads kommun.

Dagshögs Stenbrott

Mellan 1904 och 1909 bröts här sten som sedan skeppades till Danmark. Dagshögs Stenbrott sysselsatte ca 60-70 arbetare.

Gröthögarna

Gröthögarna är ett gravfält gravfältet består av åtta i rad liggande gravrösen samt två runda stensättningar. Det största röset är 2,5 meter högt och 20 meter i diameter. Flera av rösena är skadade på grund av stentäkt.

Hovs gravfält

Människor levde här under yngre järnåldern, (ca 400-1050 e Kr), som reste stenarna över sina anhörigas gravar.

Hovs hallar

Hovs hallar är ett kustområde med dramatiska klippformationer på Bjärehalvöns norra del i nordvästra Skåne.

Norrvikens Trädgårdar

Norrvikens trädgårdar uppfördes 1906 som bostad åt familjen. Rudolf Abelin hade rest en del i Europa och där fascinerats av olika trädgårdsstilar.

Skjulet i Torekov

Skjulet på hamnplanen i Torekov är en enkel träbyggnad med en öppen långsida mot havet.

S:ta Thoras kyrka

Sägnen om S:ta Thora som förknippas med Torekov berättar om en kungadotter som hette Thora. Hon flöt ibland intill en stor sten vid stranden och hittades av den blinde fiskaren Frenne.

Sankta Toras sten

Enligt tradition var det vid detta flyttblock som jungfru Thora flöt iland efter att ha skickats till sjöss tillsammans sina bröder av sin elaka styvmor.

Gudahovet

Tofta högar är ett grav- och boplatsområde på Bjärehalvön med 21 synliga fornlämningar.På platsen finns bland annat fyra gravhögar, elva runda stensättningar, en skeppsformig stensättning och tre rektangulära vallanläggningar samt en skålgropssten.

Torekovs Lotshus

Det välkända gula huset, har stått på sin klippa sedan 1878. Här inne stod lotsen beredd att hjälpa båtar som skulle ta sig förbi de farliga vattnen i närheten av Hallands Väderö.

Torekovs Sjöfartsmuseum

Torekovs Sjöfartsmuseum är inrett i aktern på en gammal segelskuta (Hoppet av Länna och Fram av Brantevik.) och strax intill ligger ”börsen” med galjonsfigurer och namnbrädor från förlista fartyg.

Torekovs Skans

På en vall intill museet står några kanoner uppställda. Fram till 1797 fanns de vid ”Ramsjö brygga”, men såldes då till Torekov för krigsförsvar i hamnen.

Drottninghall

Här har en gång legat en viktig kultplats. Troligen var det under bronsåldern som man högg in sina gåtfulla märken i berget.

Slättarödsskeppet

Med stenskeppet här nedan har en man från yngre bronsålder (1100-500 f Kr) gjort sin sista resa.

Nordens största skålgropar

Mängden skålgropar i Bjäres marker är bland de största i Norden. På gården Flatakull finns en av de mest spännande platserna.

Postrånarstenen

Stenen märker den plats där postryttaren och torparen Bengt Nilsson rånades när han fraktade post längs postryttarevägen över Hallandsåsen1757.

Translate »