Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hovs gravfält

Människor levde här under yngre järnåldern, (ca 400-1050 e Kr), som reste stenarna över sina anhörigas gravar. Gravfältet hade dock använts ännu tidigare, redan under bronsåldern. Utöver de resta stenarna finns det tre högar och sju stensättningar. Sannolikt finns här ännu fler gravar, där markeringen ovan jord sedan länge är borta – s k flatmarksgravar.Klockenahögen är den största graven, byggd under äldre bronsålder (ca 1800-1100 f Kr). Då uppförde man alltid sina gravar på höjder i landskapet.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »