Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tofta högar

Gudahovet

Tofta högar är ett grav- och boplatsområde på Bjärehalvön med 21 synliga fornlämningar.På platsen finns bland annat fyra gravhögar, elva runda stensättningar, en skeppsformig stensättning och tre rektangulära vallanläggningar samt en skålgropssten. Området, som även kallas Gudahovet, har använts för begravningar under en lång tidsrymd, från äldre bronsålder till yngre järnålder. Den största högen är 17 meter i diameter och två meter hög. De runda stensättningarna har oklar begränsning och den största är 15 meter i diameter. Den skeppsformiga stensättningen är tio meter lång och tre meter bred. Den är fylld med mindre delvis gräsbevuxna stenar som inramas av en kantkedja bestående av ett flertal låga stenar samt två resta halvmetershöga stävstenar. Det finns tre rektangulära vallanläggningar som är någon form av bebyggelselämningar. Den största är 40 gånger 20 meter.Källa:Wikipedia

Translate »