Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Gröthögarna

Gröthögarna är ett gravfält gravfältet består av åtta i rad liggande gravrösen samt två runda stensättningar. Det största röset är 2,5 meter högt och 20 meter i diameter. Flera av rösena är skadade på grund av stentäkt. De tillhör en i Skåne ovanlig fornlämningstyp och har närmast samband med kuströsena i Halland och Bohuslän. De är sannolikt anlagda under bronsåldern. Gravfältet ligger på ett klapperstensfält på en svagt markerad höjdrygg i Bjärekustens naturreservat.Källa:Wikipedia

Translate »