Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Torekovs Skans

På en vall intill museet står några kanoner uppställda. Fram till 1797 fanns de vid ”Ramsjö brygga”, men såldes då till Torekov för krigsförsvar i hamnen. Här låg ”Stora Batteriet”, en batterivall byggd 1801 som försvar mot engelska flottan. ”Batteriet” hörde till den skans som uppfördes samtidigt på ”Gibraltarklippan”, norr om varmbadhuset. Möjligen fanns här en förvarsanläggning redan tidigare.Källa:platsr.se

Translate »