Flatakull

Nordens största skålgropar

Mängden skålgropar i Bjäres marker är bland de största i Norden. På gården Flatakull finns en av de mest spännande platserna. Vid en inventering här 1998 hittades 331 skålgropar spridda över att antal hällar. Många av dessa är osedvanligt stora, och under inventeringen mättes rent av Nordens hittills största och djupaste skålgropar upp. Troligen har groparna huggits ut under bronsåldern, och det ligger nära till hands att tänka sig platsen som en central scen för den tidens åkallan av högre makter.Källa:Föreningen Bjäre Arkeologivänner

Translate »