Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

S:ta Thoras kyrka

Sägnen om S:ta Thora som förknippas med Torekov berättar om en kungadotter som hette Thora. Hon flöt ibland intill en stor sten vid stranden och hittades av den blinde fiskaren Frenne. Han lovade att begrava henne i vigd jord och fick med en gång sin syn tillbaka. Frenne begravde flickan och byggde på platsen ett kapell kallat Sankta Thoras kapell. Där sägnen placerar kapellet byggdes under tidig medeltid en kyrka, nuvarande kyrkoruinen. Intill S:ta Thoras väg på stranden ligger den sägenomspunna S:ta Thoras Sten. Här intill fanns tidigare en helig källa vars vatten sades bota ögonsjukdomar och hudutslag.Källa:Båstad.se
Translate »