❤️Välkommen till presenten er presentbutik på nätet❤️

Ryavägen

Sevärdheter Ryavägen

Ryavägen som sträckte sig från Höghult i Småland via Björnstorp och Kärraboda i Örkened samt vidare över Norraryd och Söndraryd mot Broby och Kristianstad är en av landets äldsta vägar. Den förband Köpenhamn med Stockholm. Ryavägen var en viktig förbindelse för den svenska hären när den belägrade Kristianstad 1677. Här transporterades förnödenheter från de delar av Sverige beläget norr om Skåne och Blekinge till den svenska hären. Under slutet av 1600-talet var det dock inte helt riskfritt att ta sig fram här då det fanns gott om snapphanar i den mörka skogen. Bland annat ställde friskyttarna eller snapphanarna till med mycket gissel för svenskarna genom att de störde deras förbindelser med övriga Sverige. Friskyttarna var framförallt aktiva under våren och sommaren när skogen var grön och gav bra skydd. På vintern när löven hade fallit från träden var skogen inte ett lika bra gömställe och därför var friskyttarna inte lika aktiva då. Pga av att svenskarna hade mycket dåliga kartor över de nya områdena var svenskarna, när de skulle ta sig norrut, tvungna att passera de täta skogsområdena i norra Skåne där friskyttarna höll till, och även andra ”snapphanar”. Framförallt blev svenska kurirer som red med viktiga meddelande överfallna. Spår från överfallen kan man hitta i riksarkivet i Köpenhamn där det finns flera svenska brev som friskyttarna kommit över. Brev som på så sätt aldrig nådde tänkta adressater i Sverige utan hamnade i fiendens händer.I Tockarp under 1100-talet fanns det troligtvis en träkyrka/stav-kyrka där. Idag står det en minnessten över kyrkan på platsen.Källa:geocaching.com

Translate »