Tockarps Bro

Tockarps stenvalvbro är 15 meter lång 3 meter bred.Valvet är byggt av slaget kallmurat natursten.

Translate »