Skålgropar

Offeraltare Blotastenen

Älvkvarnsförekomst på toppen av den välvda blocket.Ytan är 0,46×0,2 meter.Förekomsten består av 4 skålgropar 5,5-7 cm i diameter och 0,5-1,25 cm djupa.

Translate »