Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kulturbygden Tockarp

I den gamla kulturbygden Tockarp finns flera offerstenar något som annars är sällsynta i nordöstra Skåne. Professor Sv.Nilsson har i Nordens urinvånare beskrivit ett par sådana från sydöstra Skåne. Offerstenarna i Tockarp äro i storlek som altare och med 7-14 små hålor i varje sten. Här var under hednatiden en offerplats och det är en sägen att förste som i Göingebygden förkunnade den kristna läran en af biskop Sigfrids tre systersöner Vinaman från Växjö först uppträdde här och att han döpte i en källa som under namn av dopkällan ännu utvisas i närheten. Ett kapell skulle då har byggts här och ett i Söndraryd vilka revs då Glimåkra församlingskyrkan byggdes under 1280-talet.Källa:Svenska Turistföreningen

Området kyrkåkern i Tockarp Glimåkra finns flera offerstenar.

Translate »