Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Söndraryd Domarring

Den här domarring härrör troligtvis från kyrkbacken i Söndraryd. Enligt ett av de två dokument anvisar P Möller 21/5 1896 domarringen på kyrkbacken där det också funnits ett av de två kapell som byggdes före 1280-talet i socknen. Kapellet i Söndraryd och det andra i Tockarp revs 1280 när man byggde församlingskyrkan i Glimåkra. Enligt dokumentet P Möller 21/5 1896 anvisar P Möller att han vid jakt funnit denna domarring i skogen 40 år innan dokumenteringen. Om det nu är så att domarringen härrör från kyrkbacken i Söndraryd så gjorde P Möller en mycket stor gärning när han flyttade domarringen och bevarade den till eftervärlden. För 1920 förvandlades nämligen denna ca 2000 år gamla grav på kyrkbacken i Söndraryd från järnåldern till grustäkt. Enligt uppgift av lantbrukaren Erik Nimstam Övraryd hittades där 1 stor metallring. Andra fynd som påträffats finns på Nationalmuseet. Skelettdelar skall ha påträffats i området runt omkring domarringen enligt uppgift. Enligt Svenska Turistföreningens årsskrift 1912 en ny turistled af P. MÖLLER fanns det en domarring på Kyrkåker i Söndraryd när de besökte platsen. Hvaraf 8 stenar äro kvar skrev P.Möller.Namnet domarring har de fått för att man i äldre tider trodde att gravarna var tingsplatser och att hövdingarna använde stenarna att sitta på. I själva verket är det gravar från äldre järnåldern, ca 2000 år gamla. Det var mycket vanligt med brandbegravningar vid den här tiden. Det var viktigt att den döde kremerades snabbt och fullständigt för att själen snabbt skulle frigöras och kunna lämna kroppen. Domarringar är bara en av många olika gravformer som är i bruk under järnåldern. Vi vet idag inte skälet till att gravarna ser ut på olika sätt men det är med säkerhet ingen slump. Troligen har det funnits fasta regler för gravarnas utseende i relation till den person som gravsatts. Antalet stenar i en grav består vanligtvis en domarring av 7, 9, 11 eller 13 stenar. I de flesta fall är det 9 stenar. Talet nio återkommer ofta i förhistoriska sammanhang. Det omtalas att man vid templet i gamla Uppsala offrade nio av allt hankön, dvs nio män, nio tjurar, nio hingstar osv. Källa Wikipedia

Translate »