Sevärdheter/besöksmål Eslöv

Lista Sevärdheter Eslöv

Boplats Bligehöj

Från utsiktsplatsen Bligehöj har man en strålande utsikt över Vombsänkan och Romeleåsen.Harlösa ligger i ett område med ett rikt fågelliv och är ett av Sveriges absolut bästa.

Bosarps Gamla Kyrka

Bosarps gamla romanska sockenkyrka har daterats till 1100-talet. Den hade långhus, ett lägre och smalare kor samt absid längst i öster.

Bålamöllan

Bålamöllans kvarn ligger i en del av Rönne å där det funnits vattendriva maskiner sedan medeltiden.

Eslövs Leksaksmuseum

Eslövs Leksaksmuseum är ett museum  öppnat 2011.Museet är inrymt en fd. konfektionsindustrilokal på Kvarngatan i centrala Eslöv.

 

Gamlegård i Billinge

Hembygdsmuseum grundades 1918 och är därmed ett av Skånes äldsta hembygdsmuseer.

Galgabacken i Billinge

Galgabacken är ett gravfält från järnåldern, som innehåller nio fornlämningar. En domarring, två kvadratiska ofyllda stensättningar, två runda fyllda stensättningar samt fyra resta stenar, samtliga kullfallna.

Hammarlunda Kvarn

Hammarlunda Mölla är en väderkvarn av holländsk typ byggd på 1870-talets första hälft.Kvarnverksamheten upphörde 1940.

Harlösa donationshus

Harlösa Donationshus är inrett för att visa boendemiljön i ett fattighus från 1800-talet.

BP Nostalgimack i Harlösa

BP försvann från Sverige 1994 men i  Harlösa lever BP fortfarande kvar.

Rönnemölla

En vattenkvarn som varit i bruk ända fram till 1996. Möllan är öppen för visning på Möllans dag i juli.

Skeglinge kyrkoruin

Skeglinge kyrkoruin är resterna av en kyrkobyggnad från 1100-talet.Kyrkan uppfördes av gråsten i romansk stil under 1100-talet.

Stenberget

Stenberget är ett byggnadsverk i Eslöv, uppfört av sten som blev över då bryggeridirektören med mera Christian E. Nilsson, även kallad ”Eslövskungen”, byggde sin villa som stod klar ca år 1900.

Stenbocksstenen

Här vadade Magnus Stenbock och hans armé över Rönneå på väg till slaget vid Helsingborg 1710.

Stockamöllans kvarn

Stockamöllan finns omnämnt redan i slutet av 1600-talet. Vid denna tid var verksamheten inriktad på att stampa eller valka tyg, ett sätt att få de vävda tygerna mjuka och behagliga.

Trumpetarbostället

Det är inte många gårdar man kunnat följa så långt tillbaka som Trumpetarbostället. Det finns dokumenterat att redan under tidigt 1200-tal ägdes den av ärkebiskopen Jacob Erlandsson.

Tulestenarna

Västra Strömonumentet består av fem resta stenar och två runstenar. De står på en åkerholme cirka 300 meter sydväst om Västra Strö nya kyrka. En av runstenarna har en ristad ansiktsmask samt en otydlig ristning som uttytts som ett människopar.

Örtofta skans

Vid kyrkan i anslutning till Örtöfta slottspark finns en skans från svensk-danska kriget 1676.

Translate »