Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Västra Strömonumentet

Tulestenarna

Västra Strömonumentet består av fem resta stenar och två runstenar. De står på en åkerholme cirka 300 meter sydväst om Västra Strö nya kyrka. En av runstenarna har en ristad ansiktsmask samt en otydlig ristning som uttytts som ett människopar. Att hugga in masker i stenarna har tolkats som ett sätt att skrämma bort onda andar. Texten på denna sten lyder:”Fader lät hugga denna sten efter Björn, som ägde skepp med honom”. På den större av runstenarna läses texten: “Fader lät hugga dess runor efter sin broder Asser, som fann döden nordpå i viking”. Ristningarnas stil daterar monumentet till 900-talet e Kr.Källa: Eslöv.se

Foto Rosandra Nilsson
Tullehögen Dokument
Pos: 55.875972, 13.243000
Företag i Eslöv
Matställen i Eslöv
Sevärt i Eslöv

Translate »