Skeglinge kyrkoruin

Skeglinge kyrkoruin är resterna av en kyrkobyggnad från 1100-talet.Kyrkan uppfördes av gråsten i romansk stil under 1100-talet. Kyrkan var bara 14 meter lång och 9 meter bred och bestod av långhus med kor och en halvrund absid. Vid långhusets södra sida fanns ett vapenhus. Invändigt hade kyrkan stampat lergolv utom i koret.På 1800-talet när Borlunda kyrka och Skeglinge kyrka inte längre räckte till beslöt man sig för att bygga en ny och större kyrka i Borlunda. Denna färdigställdes 1868. På 1870-talet revs Skeglinge kyrka.Källa:Wikipedia

Foto Rosandra Nilsson
Skeglinge kyrkoruin dokument
Pos: 55.790500, 13.322833
Matställen i Eslöv
Sevärt i Eslöv

Translate »