Bosarps kyrkoruin

Bosarps Gamla Kyrka

Bosarps gamla romanska sockenkyrka har daterats till 1100-talet. Den hade långhus, ett lägre och smalare kor samt absid längst i öster. I väster fanns torn och åt söder tillbyggdes fram på 1400-talet ett vapenhus.Kyrkan revs när den nya byggdes år 1867. Murresterna, vilka ger en god uppfattning om den gamla helgedomens storlek, konserverades i anslutning till grävningar åren 1948 – 1951.Källa:Eslöv Folklivsforskare

Foto Rosandra Nilsson
Bosarps kyrkoruin Dokument
Pos: 55.884250, 13.318750
Matställen i Eslöv
Sevärt i Eslöv

Translate »