Galgabacken

Galgabacken i Billinge

Galgabacken är ett gravfält från järnåldern, som innehåller nio fornlämningar. En domarring, två kvadratiska ofyllda stensättningar, två runda fyllda stensättningar samt fyra resta stenar, samtliga kullfallna. Domarringen som ligger i gravfältets västra del, är 8 meter i diameter och består av sju stenar. Förutom de ovan nämnda anläggningarna finns det en mängd andra stenar i området som kan vara rester av flera gravar. Gravfältet ligger i ett skogsområde. Enligt traditionen har här funnits en avrättningsplats.Källa:Eslöv

Foto Rosandra Nilsson
Galgabacken Dokument
Pos: 55.953500, 13.348222
Matställen i Eslöv
Sevärt i Eslöv

Translate »