Sevärdheter/besöksmål Knislinge-Hanaskog

Lista Sevärdheter Knislinge-Hanaskog

Ballingstorp

Ballingstorpsgården är uppförd under tidigt 1700-tal och kan ha delar även från 1600-talet. Byggnaderna ligger grupperade kring en gräsbevuxen gårdsplan. Boningshuset är ett knuttimrat och delvis brädfodrat sydgötiskt hus även kallat högloftsstuga.

Brännskulla Jättehall

En jätte band här sin häst i fördjupningen när de skulle vila. Flyttblocket är ca 8×6 meter och ca 5 meter högt. I blockets ena sida 1 meter över marken är en horisontell fördjupning 51×10 cm och 20 cm djup med en pelare i mitten 10 cm bred och 2 cm tjock.

Hällristningar i Frännarp

Hällristningar dateras till bronsåldern perioden 1800-500 f Kr. Frännarp ristningarna består av 17 vagnar 19 ringkors eller hjul 8 cirklar 1 skepp 4 ormar 2 par miniatyrfotsulor 61 skålgropar och 4 obestämda figurer.

Snapphaneeken

Denna ek fanns redan när Wanås slott började byggas på 1400-talet.Under 1500-och 1600-talens krig mellan Sverige och Danmark hade ett utsatt läge.

Snapphanen Store Trueds kors

Traktens bönder hade sina sympatier för danskarna på grund av deras härjningar i nordvästra Skåne.

Stenbrottet i Jedenryds

Den svarta diabasen eller ”svart granit” som den ibland populärt kallas är en gångbergart som uppkommit genom att glödande magma pressats upp från jordens mantel och stelnat.

Wanås slott

Wanås slott äldsta delarna härstammar från 1400-talet. Under Nordiska sjuårskriget 1563-1570 skövlades och brändes huvudbyggnaden av svenska trupper men återställdes av Sten Bille cirka 1566.

Klockaregården

Gården består av boningshus med anor från 1700-talet och ett litet skolmuseum samt en uthuslänga som innehåller ett industrimuseum.

Hanaholm borgruin

Hanaholm är en speciell borganläggning ute i Helge å.Hanaholm nämns i skriftliga källor från 1308.Borgen är anlagd på tre öar förbundna med broar.

Translate »