Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Store Trueds kors

Snapphanen Store Trueds kors

Traktens bönder hade sina sympatier för danskarna på grund av deras härjningar i nordvästra Skåne. Bönderna i trakten lovade svenskarna att hålla området fritt från snapphanar och skickade därför ut patruller för att leta upp och döda snapphanarna. En av dessa patruller upptäckte Store Trued när han satt på en stor sten utanför sin grotta och sköt ihjäl honom. Troligen grävdes Store Trued ner på platsen där hans vänner senare ristade korset i stenen. Det finns många sägner om Store Trued en av dessa berättade att det var en skräddare i Hjärsås som lurpassade på honom och sköt honom på denna plats samt erhöll skottpengarna. Nära platsen där Store Trued sköts ihjäl finns det en stenklyfta som kallades Snapphanestallet. Där skall en bonde i Brännkulla ha gömt sina hästar för att snapphanarna inte skulle hitta och stjäla dessa dyrbara djur och sedan berättas det om hur det fanns en större grotta under stenformationen som hette Snapphanehallen som tjugo personer fick plats i där bodde en snapphane under ett helt år. Han blev utpekad som bondens son och anledningen till att han gömde sig där var att han var efterspanad av svenskarna varför vet man inte och sedermera lyckades han fly till Danmark där han blev kapten över ett regemente snapphanar. Inom en cirkel på 300 meter från där Store Trued lönnmördades av skräddaren i Hjärsås finns ett antal grottor. Källa:krigsforum.se

Translate »