Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ballingstorp

Ballingstorpsgården

Ballingstorpsgården är uppförd under tidigt 1700-tal och kan ha delar även från 1600-talet. Byggnaderna ligger grupperade kring en gräsbevuxen gårdsplan. Boningshuset är ett knuttimrat och delvis brädfodrat sydgötiskt hus även kallat högloftsstuga. Det består av en låg ryggåsstuga och en högre loftbod. De sydgötiska husen hade vanligtvis två loftbodar men i Ballingstorp finns bara den ena kvar. Den östra loftboden revs någon gång runt sekelskiftet 1900. Boningshuset var tidigare putsat men är idag klätt med stående locklistpanel. Ryggåsstugan hade tidigare ett flackare tak troligen täckt av torv och saknade innertak. Ett brantare tak har senare ersatt det äldre och även ett brutet innertak har tillkommit. I samband med detta har väggfönster fått ersätta de för ryggåsstugan annars så karakteristiska takfönstret mot söder. I ryggåsstugan var rummet möblerat med skåp bord, väggfasta bänkar och säng. Kvar finns den öppna spisen med bakugn. Loftboden hade två små rum på bottenvåningen och över det ett loft där spannmål förvarades.Uthusen bestående av en loge ladugård och brygghus är byggda främst i skiftesverk men även knuttimring. Virket är enligt tradition obehandlat och taken täckta med halm och vass. Den knuttimrade ladugårdsdelen är äldst och troligen samtida med boningshuset. Vid laga skifte 1883 var gården helt kringbyggd. Den rivna loftboden samt ett gårdsbränneri som legat bredvid brygghuset hade tidigare slutit gården. Liksom den östra loftboden revs gårdsbränneriet troligen runt år 1900. Källa:Länsstyrelsen

Translate »